Projekty

13.12.19

Zestawy komputerowe dla działu promocji

Projekty

12 grudnia 2019 Dział promocji FP otrzymał zestawy komputerowe z oprogramowaniem zakupione w ramach Projektu pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.


Wysoko specjalistyczne stacje graficzne oraz programy do montażu filmów pozwolą na jeszcze większą kreatywność pracowników reklamy. Dostawę zrealizowała firma Comtek Systems Paweł Szachnowski z siedzibą w Osielsku.

Umowa 18 listopada 2019

Bilety 24