Projekty

15.06.20

Zdjęcia na podsumowanie

Projekty

4 czerwca 2020 na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostały wykonane zdjęcia instrumentów zakupionych przez Filharmonię Pomorską w ramach projektu: Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy.

Bilety 24