Czytaj więcej
Zabawnie poubierana młodzież siedzi w szkolnej klasie, jedno z dzieci na tablicy rysuje gitarę elektryczną

Koncerty szkolne

Koncerty szkolne, nazywane także audycjami muzycznymi, organizowane są w sali kameralnej Filharmonii oraz w placówkach oświatowych, głównie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Oferta edukacyjna skierowana jest do wszystkich grup wiekowych, od...
Czytaj więcej
Cała rodzina wraz z kotem i psem oglądają telewizję. Na ekranie widać wiolonczelistkę

Koncerty online

Koncerty online to niezwykle atrakcyjne filmowe produkcje muzyczno-edukacyjne, dostępne odpłatnie na platformie www.live.bilety24.pl. Oferta dostosowana jest do wszystkich grup wiekowych, od przedszkolaka po maturzystę. W celu odtworzenia koncertu należy wykupić jednorazowy...
Czytaj więcej
Dyrygent trzyma plątaninę nut, z których uciekają nuty

Koncerty dla młodzieży

Wyjątkowe wydarzenia muzyczne adresowane do młodzieży, wzbogacone o projekcje multimedialne, z ciekawą formułą prelekcji, realizowane w sali koncertowej Filharmonii. Odbywają się w godzinach przedpołudniowych, umożliwiając uczestnictwo zorganizowanych grup w czasie...
Czytaj więcej
Uśmiechnięta kobieta leży z dużej książce niczym na kanapie, w dłoni trzyma nutkę

Konkursy muzyczne

Poprzez formę konkursu chcemy zmotywować uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, do poszerzania wiedzy o życiu i twórczość kompozytorów różnych epok. Poszczególne etapy konkursu mają formę zarówno teoretyczną, jak i słuchową. Finał...
Czytaj więcej
Artystyczny rysunek postaci oraz gitary

Poranki muzyczne dla seniorów

To projekt edukacyjny skierowany do seniorów. Poranki odbywają się raz w miesiącu w godzinach przedpołudniowych, w sali kameralnej FP. Cykl ma za zadanie nie tylko upowszechnianie muzyki, rozwijanie i kształtowanie wiedzy...
Bilety 24