Filharmonia w rozbudowie

Szkic logo filharmonii

Podpisanie umowy (13 maja 2021)

Druga sala koncertowa, podziemne parkingi, garderoby dla artystów, salon wydawniczy czy restauracja – to wszystko znajdzie się w rozbudowanym gmachu Filharmonii Pomorskiej. 13 maja br. Filharmonia Pomorska podpisała umowę z pracownią Kozień Architekci z Krakowa na opracowanie dokumentacji budowlanej, wartej prawie 14 milionów zł i w całości finansowanej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Na konkurs zgłosiło się 13 pracowni nie tylko z Polski, ale także z Hiszpanii, Francji czy Wielkiej Brytanii. Osiem z nich otrzymało zaproszenie do złożenia projektów, a ostatecznie siedem przedstawiło swoje propozycje. Sąd Konkursowy w tajnym głosowaniu wyłonił zwycięską pracownię – „Kozień Architekci” z Krakowa. Jak uzasadniono: „Ich praca w sposób jednoznaczny zachowuje i podkreśla pozycję istniejącego gmachu Filharmonii Pomorskiej, eksponując go jako dominantę w strukturze otaczającej przestrzeni, co w oczywisty sposób jest oczekiwaniem lokalnej społeczności wiernych melomanów”.

O szczegółach inwestycji opowiadają Maciej Puto, dyrektor Filharmonii Pomorskiej i Elżbieta Krzyżanowska, pełnomocnik dyrektora ds. inwestycji FP.

Propozycja krakowskiej pracowni „Kozień Architekci” od razu została zaakceptowana w Filharmonii?

Maciej Puto: Dla mnie był to projekt najbardziej zaskakujący. Gdy go zobaczyłem, zastanawiałem się: „gdzie jest ta filharmonia, przecież jej w ogóle nie widać?”. Okazało się to jednak bardzo dobrym kluczem do rozwiązania naszych potrzeb.

Bo od początku mówił Pan, że chodzi o to, by zaopiekować się „starym gmachem”. Nowy budynek nie będzie nad nim dominował?

MP: To będzie budynek stojący po prawej stronie filharmonii, na zapleczu kamienic przy ul. Kołłątaja. Będzie niewielki, ale bardzo głęboko posadowiony, bo będzie miał dodatkowo dwa piętra poniżej powierzchni gruntu.

A w środku będą „prawdziwe cuda”?

MP: Wzbogacimy się o salę koncertową na 350 osób, wraz z całym zapleczem. Sala będzie znajdowała się pod ziemią, pod placem głównym. Pojawią się nowe przestrzenie dla muzyków. Od strony ul. Kołłątaja powstanie także nowy budynek dla administracji. To bardzo ważne, ponieważ w tej chwili brakuje pomieszczeń dla pracowników. Powierzchnia całego nowego obiektu będzie miała 16 tys. m kw. Powstaną parkingi podziemne dla melomanów i dla muzyków. Budynki będą skomunikowane na wszystkich poziomach pod ziemią.

Elżbieta Krzyżanowska: Zależy nam, żeby Filharmonia żyła nie tylko tuż przed koncertami. Dlatego otwarta zostanie restauracja, która będzie czynna do późnych godzin wieczornych, więc będzie można z niej skorzystać także po koncercie. Filharmonia posiada zbiory dzieł sztuki: malarstwa współczesnego, rzeźb, grafiki i gobelinów. Część tych zbiorów znajduje się w gmachu Muzeum Okręgowego, po remoncie będziemy chcieli wyeksponować je u siebie. Planujemy też uruchomić sklep z muzykaliami.

Zależy nam, by wyeksponować całe bogactwo architektoniczne, muzyczne, plastyczne. Pokazać muzykę we wszystkich jej wymiarach. Chcielibyśmy zainteresować ludzi zwiedzaniem Filharmonii. Myślę, że już nowa sala koncertowa sama w sobie – usytuowana pod ziemią, z przeszklonym w całości foyer – będzie wielką atrakcją. Bydgoszcz zyska kolejne miejsce, które przyciągnie nie tylko samych bydgoszczan, ale i turystów.

Generalny remont przejdzie także stary gmach. Co się zmieni?

EK: Przebudowana zostanie m.in. obecna sala kameralna, dzięki czemu powstanie wielofunkcyjna przestrzeń dla organizacji różnych eventów, spotkań czy też wystaw. Obiekt będzie w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

MP: Trudno mówić o szczegółach, w tej chwili skupiamy się nad dopracowaniem założeń projektowych. Trwają spotkania zespołów konsultacyjnych, złożonych m.in. z muzyków orkiestr oraz pracowników administracyjnych Filharmonii. W czasie remontu będziemy pracować poza siedzibą. Chcielibyśmy z koncertami zagościć w miastach naszego województwa, a po zakończeniu budowy działać jeszcze intensywniej.

Kiedy rozbudowany gmach będzie gotowy?

MP: 13 maja br. podpisaliśmy umowę z architektami z Krakowa. W ciągu 19 miesięcy dokumentacja powinna trafić do nas wraz z pozwoleniem na budowę. Następnie ogłosimy przetarg na wykonawstwo. Przewidujemy, że pierwsze prace na placu budowy rozpoczną się w połowie 2023 r. Od momentu wyłonienia wykonawcy – remont, przebudowa i rozbudowa zajmą około trzy lata.

Muszę podkreślić, że od samego początku przygotowywania tej inwestycji ogromne zainteresowanie nią okazują władze samorządu województwa i osobiście marszałek Piotr Całbecki. To dzięki jego zaangażowaniu i wsparciu otrzymywaliśmy z budżetu województwa środki na kolejne etapy prac, jak: opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego czy przygotowanie i przeprowadzenie konkursu architektonicznego. Na dokumentację projektową marszałek Całbecki zagwarantował nam niebagatelną kwotę prawie 14 mln zł! Koszt samej budowy oszacowany został dwa lata temu na 210 mln zł. Prawdopodobnie będzie to kwota wyższa – myślę, że nawet 250 mln zł. Będziemy starali się o dofinansowanie z różnych źródeł m.in. Unii Europejskiej.

KALENDARIUM

 • styczeń 2017 – wszczęcie procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Śródmieście – Filharmonia Pomorska
 • grudzień 2017 – opracowanie raportu akustycznego zawierającego charakterystykę sali koncertowej i sali kameralnej Filharmonii
 • październik 2018 – Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Śródmieście – Filharmonia Pomorska”
 • lipiec 2019 – opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego
 • 5 listopada 2019 – ogłoszenie międzynarodowego konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno–urbanistycznej remontu, przebudowy i rozbudowy Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy
 • 29 maja 2020 – oficjalne ogłoszenie wyników międzynarodowego konkursu architektoniczno-urbanistycznego – I NAGRODA – Kozień Architekci s.c. Marek Kozień, Magdalena Kozień-Woźniak, Katarzyna Kozień-Kornecka z Krakowa
 • 26 marca 2021 – zakończenie negocjacji warunków umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy i modernizacji gmachu Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy
 • kwiecień 2021 – zgłoszenie projektu pn. „Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej
  w Bydgoszczy” do Programu Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 – 2027 (FEnIKS)
 • 13 maja 2021 – uroczyste podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy i modernizacji gmachu Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, pracownią Kozień Architekci s.c. Marek Kozień, Magdalena Kozień-Woźniak, Katarzyna Kozień-Kornecka z Krakowa
 • kwiecień 2023 – wysłanie kolejnego zgłoszenie inwestycji (na prośbę MKiDN) do Programu FEnIKS. Ze względu na wartość inwestycji zadanie miało znaleźć się na liście inwestycji finansowanych w trybie poza konkursowym
 • 10 maja 2023 – odebranie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej od pracowni architektonicznej Kozień Architekci s.c.
 • maj 2023 – uczestniczenie w spotkaniu online, które odbyło się z inicjatywy Ministerstwa Kultury w sprawie strategicznego charakteru inwestycji i rekomendacji na „listę Ministra Glińskiego”. Projekt i stan przygotowań inwestycji do realizacji został oceniony przez przedstawicieli Ministerstwa bardzo wysoko, jako jeden z najbardziej zaawansowanych w kraju.  Niestety inwestycja nie znalazła się na liście, mimo wcześniejszych zapewnień, także publicznych Ministra Glińskiego. Aktualnie Filharmonia przygotowuje dokumentację aplikacyjną i wniosek do Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 – 2027 (FEnIKS).
 • 11 kwietnia 2024 – podpisanie umowy z inżynierem kontraktu, firmą Portico Project Managment

* terminy te uzależnione są od pozyskania środków na inwestycję.

ZAŁOŻENIA

Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy zaliczana jest do czołowych polskich artystycznych instytucji muzycznych. Pełni istotną rolę w kreowaniu społecznego i kulturowego wizerunku Bydgoszczy oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Gmach Filharmonii wzniesiony w 1958 roku nie uwzględnia potrzeb i standardów instytucji artystycznych funkcjonujących w XXI wieku. Obecne uwarunkowania lokalowe, techniczne i infrastrukturalne nie pozwalają na należytą realizację powierzonej misji, gdyż nie są w stanie sprostać potrzebom, oczekiwaniom, wyzwaniom i standardom współczesności. Filharmonia od dłuższego czasu, mimo posiadania sali koncertowej o unikalnej, najlepszej akustyce w Polsce, nie jest w stanie spełnić wymogów logistycznych, funkcjonalnych oraz organizacyjnych stawianych dziś instytucjom artystycznym w Polsce i w Europie. Powoli przestaje być konkurencyjna zarówno dla artystów, jak i melomanów.

Zatem konieczna staje się budowa nowego obiektu, wzbogacającego istniejący budynek Filharmonii o nowe przestrzenie i funkcje, z nowatorskimi i atrakcyjnymi architektonicznie rozwiązaniami.

Założenia projektowe przewidują m.in.:

 • wybudowanie małej sali koncertowej z widownią na 350 miejsc, przeznaczonej akustycznie dla koncertów kameralnych z możliwością realizacji funkcji kongresowych, kinowych;
 • utworzenie przestrzeni pracy artystycznej i wypoczynku muzyków: sale prób dla orkiestry symfonicznej i kameralnej, sale prób dla grup i sekcji muzycznych, sale do ćwiczeń indywidualnych, garderoby dla dyrygentów i solistów z zapleczem sanitarnym;
 • nowe foyer – przestrzeń rekreacji melomanów w antraktach wraz z częścią gastronomiczną;
 • utworzenie przestrzeni obsługi melomana (centrum multimedialne, kasy biletowe), kawiarni artystycznej z salonem wydawnictw muzycznych i dzieł sztuki, restauracji ulokowanej
 • w budynku Filharmonii z wejściem z zewnątrz oraz przejściem do sal koncertowych;
 • wydzielenie w nowej części przestrzeni do pracy administracji Filharmonii;
 • wybudowanie systemu parkingów podziemnych dla pracowników i gości, wykorzystywanego także komercyjnie;
 • remont sali koncertowej obejmujący m.in.: wymianę foteli, podłogi, remont ścian, wykonanie systemów zapadni do magazynu instrumentów, utworzenie nowych pomieszczeń realizacji koncertów;
 • powiększenie backstage’u dla orkiestry oraz chóru;
 • remont sali kameralnej wraz ze zmianą jej funkcji.

Werdykt sądu konkursowego (5 listopada 2019)

Do konkursu zgłosiło się 13 pracowni architektonicznych. Ostatecznie, po weryfikacji przedłożonych dokumentów, do złożenia ofert zaproszono 8 pracowni z: Polski, Wielkiej Brytanii, Francji i Hiszpanii. Swoje opracowania złożyło zaś siedem pracowni.

Przedmiotem Konkursu było wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rozbudowy i remontu Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy. Koncepcja powinna spełniać założenia programowe, funkcjonalne, akustyczne oraz uwarunkowania urbanistyczne, przyrodnicze, kulturowe opisane w regulaminie konkursu oraz w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, który wraz z załącznikami stanowił załącznik nr 5 do regulaminu (zwany dalej także „PFU”). Celem Konkursu był wybór najlepszego rozwiązania urbanistycznego, architektonicznego, funkcjonalnego i akustycznego dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy oraz, w efekcie, udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej.

Od prac konkursowych wymagało się:

 • w zakresie urbanistyki: dobrej jakości rozwiązań urbanistycznych, w tym: wykreowania przyjaznej przestrzeni publicznej, wewnętrznych rozwiązań komunikacyjnych, uwzględnienia kontekstu: charakteru, wielkości i skali zabudowy i zagospodarowania na terenach sąsiednich, jak również zgodności z zapisami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania terenu;
 • w zakresie architektury: oryginalnych i atrakcyjnych rozwiązań estetycznych, przyjaznych dla użytkowników, zastosowania materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych adekwatnych do funkcji i miejsca, utrzymania optymalnej skali i zastosowanie właściwych proporcji poszczególnych fragmentów przestrzeni budynku odpowiednio do funkcji i charakteru użytkowego, nowatorstwa rozwiązań architektonicznych jak również zgodności z zapisami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania terenu;
 • w zakresie rozwiązań funkcjonalno-użytkowych: optymalnych rozwiązań dla celów i funkcji programowych oraz uzupełniających, w tym zgodności z wytycznymi programowymi oraz zestawieniem powierzchni – zawartych w PFU;
 • w zakresie akustyki: wysokiej jakości rozwiązań akustycznych dla sali koncertowej, sali kameralnej i sal prób oraz wszystkich przestrzeni dedykowanych działalności muzycznej, w tym zgodności z wytycznymi akustycznymi zawartymi w PFU oraz opracowaniu pt. „Charakterystyka właściwości akustycznych Sali koncertowej oraz sali kameralnej Filharmonii Pomorskiej. Raport opracowany na podstawie słuchowych ocen dźwięku oraz badań akustycznych sal w stanie aktualnym”.

Przedłożone koncepcje architektoniczno-urbanistyczne oceniał Sąd Konkursowy w składzie:

Romuald Loegler – architekt, przewodniczący Sądu,
Cezary Nelkowski – muzykolog, zastępca dyrektora Filharmonii Pomorskiej i zastępca przewodniczącego Sądu,
Ryszard Jurkowski – architekt, sędzia referent
Maciej Czepiel – radca prawny, przedstawiciel Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Jerzy Gurawski – architekt i scenograf,
Maria Jankowska-Olbratowska – architekt, przedstawiciel Stowarzyszenia Architektów Polskich, oddział Bydgoszcz
Antoni Kozielski – architekt, konserwator zabytków
Jacek Lenart – architekt,
Katarzyna Łaskarzewska-Karczmarz – architekt, Architekt Miasta, przedstawiciel Prezydenta Bydgoszczy,
Sławomir Marcysiak – Miejski Konserwator Zabytków, przedstawiciel Prezydenta Bydgoszczy,
Lech Narębski – konserwator zabytków, przedstawiciel Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Olgierd Sobkowiak – radca prawny, przedstawiciel Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
wsparciem służyli:
Aleksander Bobynko – architekt, asystent sędziego referenta
Izabella Wójcik – sekretarz, kierownik działu administracji Filharmonii Pomorskiej
Elżbieta Krzyżanowska – zastępca sekretarza, pełnomocnik dyrektora Filharmonii Pomorskiej ds. inwestycji.
Przygotowanie i przeprowadzenie procedury konkursowej od strony formalno-prawnej na zlecenie Filharmonii Pomorskiej realizowała
KANCELARIA PRAWNA Rafał Zygmunt.

Nagrody i wyróżnienia przyznane przez sąd konkursowy

I NAGRODA

KOZIEŃ ARCHITEKCI S.C.
MAREK KOZIEŃ, MAGDALENA KOZIEŃ-WOZNIAK, KATARZYNA KOZIEŃ-KORNECKA
ADRES: ul. Garncarska 8/8, 31-115 KRAKÓW

SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO:
ARCHITEKTURA:
dr inż. arch. Marek Kozień
dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień- Woźniak, prof. PK
mgr inż. arch. Katarzyna Kozień-Kornecka

Współpraca:
mgr inż. arch. Joanna Filipek
mgr inż. arch. Jakub Dziewoński
mgr inż. arch. Jitendra Buragohain

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz, prof. PK
mgr Krystyna Szar

AKUSTYKA:
dr hab. inż. Tadeusz Kamisiński, prof. AGH

WIZUALIZACJE:
mgr inż. Rafał Barnaś

Opinia Sądu Konkursowego

I Nagrodę w wysokości 150 000 zł, przyznano za bezsprzecznie najbardziej trafne rozwiązanie zadania projektowego, proponujące kreację osiągającą niezwykle trudną w zadanej lokalizacji równowagę pomiędzy wysoce satysfakcjonującym spełnieniem wymogów programowych obiektu oraz jego przestrzennym wpisaniem w ustalenia obowiązującego miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego. Praca w sposób jednoznaczny zachowuje i podkreśla pozycję istniejącego gmachu Filharmonii Pomorskiej, eksponując go jako dominantę w strukturze otaczającej przestrzeni, co w oczywisty sposób jest oczekiwaniem lokalnej społeczności wiernych melomanów.

Dla osiągnięcia tego zamiaru praca przewidziała oparcie tła dla obecnego gmachu filharmonii na wykształconym wzdłuż północno-zachodniej krawędzi terenu inwestycji ciągu pieszym utworzonym sekwencją pawilonów i terenów rekreacji formujących aleję wielkich kompozytorów, rytmizująca ją pomnikami. Całość tej „ściany” placu filharmonijnego spaja zieleń, dla której stworzone konstrukcje ostatecznie formują pierzeję placu.

Wielce udanym zabiegiem jest takie uformowanie funkcji, które zapewniło, że główne wejście do gmachu filharmonii funkcjonujące historycznie nadal nim pozostanie, obsługując całość programu funkcjonalnego – tak istniejącą salę symfoniczną, jak i usytuowaną na głównej osi obiektu w podziemiu, nową salę kameralną. Z punktu widzenia widza ma to kapitalne znaczenie w obiektach tego typu. Sali kameralnej, pomimo ulokowania w podziemiu, niezwykłości dodaje oświetlenie światłem dziennym, pośrednim, sączącym się z przeszkleń w posadzce placu poprzez „lirokształtne” obejście sali.

Praca rozdysponowała funkcje pomocnicze i serwisowe prawidłowo. Proponuje również rozwiązania proekologiczne, coraz istotniejsze dla funkcjonowania obiektu w nadciągającej przyszłości.

Uformowanie wielkiego wyzwania inwestycyjnego z wielką wrażliwością na relacje z otoczeniem i i ze zrozumieniem potrzeb człowieka jest miarą znakomitości pracy.


WYRÓŻNIENIE I STOPNIA

KD KOZIKOWSKI DESIGN PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ul. Zacisze 10, 80-313 Gdańsk

SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO:
ARCHITEKTURA
Autor: arch. Marcin Kozikowski
Współpraca autorska: arch. Krzysztof Cichoń, arch. Karolina Kokoszyńska

PROJEKTY WNĘTRZ
Autor: arch. Maria Kozikowska
Współpraca autorska: arch. Gabriela Okręglicka, arch. Agnieszka Saweczko-Rutkowska

AKUSTYKA
mgr Ewa Więckowska-Kosmala

Opinia Sądu Konkursowego

Wyróżnienie I stopnia w wysokości 35 000 zł, przyznano za uszanowanie zabytkowego charakteru istniejącego gmachu filharmonii, pozostawiając go odsłoniętym ze wszystkich stron, a przy tym za poszukiwania nowej jakości przestrzeni poprzez wprowadzenie nowoczesnego elementu – architektonicznej rzeźby. Stanowi ona wyraźne zaznaczenie wejścia do sali kameralnej w obszarze zapleczowego wejścia do budynku istniejącego.

Praca prezentuje ciekawie rozwiązanie pasażu pomiędzy istniejącym budynkiem filharmonii a zabudową wyznaczonej linii kwartału mieszkaniowego od strony południowo-wschodniej.


WYRÓŻNIENIE I STOPNIA

PIW-PAW ARCHITEKCI Sp. z o.o.
ul. Potokowa 15 AC, 80-283 GDAŃSK

SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO:
arch. Marcin Piwoński
arch. Robert Brodziński
arch. Michał Chyła
prof. Andrzej Kulowski
arch. Wojciech Matuszewski
arch. Katarzyna Rogalska
arch. Joanna Wierzbowska

Opinia Sądu Konkursowego

Wyróżnienie I stopnia w wysokości 35 000 zł, przyznano za rozwiązania urbanistyczne:

 • pozostawienie nienaruszonej przyjaznej przestrzeni przed głównym wejściem do budynku filharmonii (od strony ulicy Szwalbego),
 • zamknięcie osi ulicy Paderewskiego bryłą nowoprojektowanej sali kameralnej,
 • respektowanie wszystkich warunków miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

WYRÓŻNIENIE I STOPNIA

FLANAGAN LAWRENCE Ltd
Porchester Road 66, W26ET LONDYN
Reprezentowany przez pełnomocnika: Przemysława Kołodzieja

SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO:
Jason Flanagan
David Lawrence
Przemysław Kołodziej

Opinia Sądu Konkursowego

Wyróżnienie I stopnia w wysokości 35 000 zł, przyznano za wprowadzenie w istniejącą przestrzeń nowej kubatury, o znaczącej acz lekkiej w artykulacji bryle – uformowanej systemem wertykalnych podziałów będących kontynuacją rytmu budynku istniejącego.

Przeszkolony pełen światła łącznik spina część nową i starą przenikając wzdłuż obu obiektów, stanowi przy tym pasmo holu wejściowego do części nowej czytelnie usiłując wpleść się w strukturę komunikacyjną obiektu istniejącego. Przyjęta zasada formowania Sali kameralnej „pudełko w pudełku” w sposób jednoznaczny i czytelny pokazuje wnętrze prostokątnego foyer otaczającego owalną salę. Eliptyczna sala z górnym pomostem spełnia zadanie wielofunkcyjności.


WYRÓŻNIENIE II STOPNIA

WXCA sp. z o. o.
ul. Bracka 18/62, 00-028 WARSZAWA

SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO:
Andrzej Bulanda
Szczepan Wroński
Ewelina Szeląg
Leszek Czaja
Tomasz Klimek
Piotr Zawada
Aleksander Nowacki
Emil Kotowski
Michał Starzyński
Edyta Filipczak
KONSULTACJE BRANŻOWE:
AKUSTYKA: Ewa Więckowska-Kosmala
KONSTRUKCJA:
Zbigniew Czajewski
Anna Jancy
Jakub Nowakowski
Tomasz Porzeziński
Anna Horodko
INSTALACJE: Tadeusz Jachymczyk

Opinia Sądu Konkursowego

Wyróżnienie II stopnia w wysokości 15 000 zł, przyznano za interesujące połączenie przestrzeni zdefiniowanej przez historyczny gmach z przestrzenią przeznaczoną pod nową zabudowę. Lokalizacja dwóch budynków na granicy działki pozostawia otwartą, wielostronną ekspozycję zabytkowego gmachu. Elewacje budynków projektowane z transparentnych materiałów mogą stanowić konkurencję dla filharmonii. Budynek został otoczony elementami świetlnymi (fosa świetlna, lampiony, świetliki) oraz małą architekturą, tworząc nową przestrzeń publiczną interesującą szczególnie nocą. Dużym plusem koncepcji jest możliwość etapowania prac budowlanych, zaś wątpliwość budzi wielkość przyjętego programu istotnie przekraczająca wytyczne konkursowe.


WYRÓŻNIENIE II STOPNIA

BLOND&ROUX architectes
56 rue des Petites Ecuries 75010 PARIS, FRANCJA

SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO:
Stephane Roux, Blond&Roux architectes
Marie-Agnes Blond, Blond&Roux architectes
Malek Gwiazdowski, Blond&Roux architectes
Richard Denayrou, ALTIA
Guillaume Bourdin, ALTIA

Opinia Sądu Konkursowego

Wyróżnienie II stopnia w wysokości 15.000 zł, przyznano za zdecydowaną, bezkompromisową decyzję przestrzenną rozwiązania zadania konkursowego poprzez ulokowanie całego programu przedsięwzięcia w kwartale zabudowy ramującym istniejący plac z obecnym gmachem filharmonii od strony południowo-zachodniej. Taka decyzja pozwoliła dodatkowo na uniknięcie dużej ilości prac ziemnych, szczególnie w sąsiedztwie istniejącego historycznego obiektu.

Przy ewidentnej niezgodności rozwiązania z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czyniącej pracę oczywiście nierealizowalną w obecnym stanie prawnym, stanowcza polemika z planem daje dodatkowy asumpt w rozważaniach na temat możliwości kształtowania tego miejsca.


WYRÓŻNIENIE II STOPNIA

Mangado Y Asociados S.L. HISZPANIA i Grupa 5 Architekci sp. z o.o. POLSKA
Pełnomocnik:
Grupa 5 Architekci sp. z o.o. Polska, ul. Wejnerta 16a, 02-619 Warszawa
Arch. Maciej Lewandowski

SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO:
AUTORZY
arch. Francisco Mangado Beloqui
arch. Roman Dziedziejko
arch. Rafał Zelent
arch. Michał Leszczyński
arch. Krzysztof Mycielski
arch. Rafał Grzelewski
WSPÓŁPRACA
arch. Gian Marco Prisco
arch. Idoia Alonso Barberena
arch. F. Javier Martinena Cenaro
arch. Lidia Soto Uriz
arch. Piotr Bylka
arch. Michał Sapko
arch. Maciej Lewandowski

AKUSTYKA
Jordi Oliver/Higini Arau Puchades ( WS ACOUSTICS – Hiszpania)

INSTALACJE I ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO
Firma : Cundall-Warszawa
inż. Michał Wójcik – zrównoważone budownictwo
inż. Wojciech Stec – zrównoważone budownictwo
inż. Jacek Gajewski – instalacje elektryczne
inż. Michał Obłękowski – instalacje sanitarne

KONSTRUKCJA – konsultacje
Firma : AKMD – Warszawa
inż. Dominik Laskus
inż. Kamil Semeniuk

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU – konsultacje
Firma: TOPOSCAPE – Warszawa
arch. Arch. Krajobrazu Justyna Dziedziejko

PPOŻ – konsultacje
inż. Marek Dudek

OPRACOWANIE WIZUALIZACJI:
Firma: The Digital Bunch

Opinia Sądu Konkursowego

Wyróżnienie II stopnia w wysokości 15.000 zł, przyznano za propozycję architektury nowego obiektu, która nie dominując przestrzeni przed gmachem zabytkowej filharmonii, pozostawia otwarte przestrzenie głównej osi obiektu. Projektowany budynek wnosi swymi gabarytami, addytywnością brył i lokalizacją odmienną wartość – pozostawiając otwarte osie ekspozycyjne. Dzięki tarasom tworzą się nowe osie widokowe. Sala kameralna zaprojektowana w typie sali pudełkowej, stwarza szanse na właściwe rozwiązania akustyczne, zaś wnętrze hallu i foyer nowej sali, usytuowane na poziomie -1 mogą być wykorzystane do różnych działań eventowych.

Jednak filharmonia i nowy budynek zachowują odrębność stylistyczną o dyskusyjnym diapazonie, zaś wątpliwości budzą wielkości przyjętego programu, istotnie przekraczające wytyczne konkursowe.


Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie bip filharmonii pomorskiej:
Zobacz

Bilety 24