PRZESŁUCHANIE DO GRUPY
fagot solista I głos odbędzie się 20 lutego 2023 r. (poniedziałek) o godz. 9.00
w Filharmonii Pomorskiej im. I.J. Paderewskiego przy ul. Szwalbego 6 w Bydgoszczy


Osoby zainteresowane prosimy o składanie zgłoszeń do 13 lutego 2023 r.
w formie pisemnej: w sekretariacie Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy ul. A. Szwalbego 6
lub na ail: sekretariat@filharmonia.bydgoszcz.pl
zgłoszenia wraz z życiorysem artystycznym  i oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.” 

Z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych można zapoznać się w kadrach Filharmonii Pomorskiej lub na stronie www.filharmonia.bydgoszcz.pl

Filharmonia nie zwraca kosztów podróży i nie zapewnia akompaniatorów.

Zastrzega sobie również prawo odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny.

PROGRAM PRZESŁUCHAŃ

I Etap

 1. W. A. Mozart – Koncert na fagot B-dur KV 191 – cz. I + t. 102-150
 2. M. Ravel – Bolero
 3. L. van Beethoven – IV Symfonia – t. 184-189 oraz 288-290
 4. N. Rimski-Korsakow – Szeherezada – cz. II Andantino oraz Kadencje

II Etap

 1. M. Ravel – Koncert fortepianowy G-dur od nr 9 – Allegramente
 2. D. Szostakowicz – Symfonia nr 9 – cz. IV Largo – Cadenza, cz. V Allegretto
 3. W. A. Mozart – Wesele Figara – fragmenty z Uwertury
 4. I. Strawiński – Święto wiosny  – początek i od nr 18 (4 takty)

PRZESŁUCHANIE DO GRUPY
wiolonczela – tutti odbędzie się 20 lutego 2023 r. (poniedziałek) o godz. 9.00
w Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego przy ul. Szwalbego 6 w Bydgoszczy

___________________________________________________________________________

Osoby zainteresowane prosimy o składanie zgłoszeń do 13 lutego 2023 r.
w formie pisemnej: w sekretariacie Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy ul. A. Szwalbego 6
lub na mail: sekretariat@filharmonia.bydgoszcz.pl
zgłoszenia wraz z życiorysem artystycznym  i oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji”.

Z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych można zapoznać się w kadrach Filharmonii Pomorskiej lub na stronie www.filharmonia.bydgoszcz.pl.

Filharmonia nie zwraca kosztów podróży i nie zapewnia akompaniatorów.

Zastrzega sobie również prawo odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny.

PROGRAM PRZESŁUCHAŃ

I ETAP:

 1. Haydn – Koncert wiolonczelowy C-dur lub D-dur (I cz. z kadencją),

II ETAP:

 1. Ludwig van Beethoven – VIII Symfonia cz. III
 2. Ludwig van Beethoven – IX Symfonia cz. IV (zaznaczony fragment),
 3. Johannes Brahms – III Symfonia cz. III  (zaznaczony fragment),
 4. Richard Strauss – Don Juan op. 20
 5. Richard Strauss – Życie bohatera op. 40
 6. Felix Mendelssohn-Bartholdy – Sen Nocy Letniej  (od litery N do O)

 

PRZESŁUCHANIE DO GRUPY
muzyk solista I głos – waltornia odbędzie się 6 kwietnia 2023 r. (czwartek) o godz. 900 w Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego przy ul. Szwalbego 6 w Bydgoszczy

_________________________

Osoby zainteresowane prosimy o składanie zgłoszeń do 30 marca 2023 r.
w formie pisemnej: w sekretariacie Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy ul. A. Szwalbego 6
lub na adres mailowy: sekretariat@filharmonia.bydgoszcz.pl
wraz z życiorysem artystycznym  i oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Filharmonię Pomorską dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko muzyk solista I głos – waltornia.” 

Z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych można zapoznać się w kadrach Filharmonii Pomorskiej lub na stronie www.filharmonia.bydgoszcz.pl

Filharmonia nie zwraca kosztów podróży i nie zapewnia akompaniatorów.

Zastrzega sobie również prawo odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny.

 

PROGRAM PRZESŁUCHAŃ

I Etap

 1. W.A. Mozart – Koncert nr 4 Es-dur ( KV 495) cz. I Allegro moderato (ekspozycja)
  lub
  W.A. Mozart  –  Koncert nr 2  Es-dur  (KV417)  cz. I  Allegro Maestoso (ekspozycja)
 2.  Czajkowski -Symfonia NR  5 , cz. II  Andante cantabile

 

II Etap

 1. A. Bruckner – Symfonia nr 4
 2. L. van Beethoven – Symfonia nr 9
 3. F. Mendelssohn-Bartholdy – Symfonia nr 3
 4. D. Szostakowicz – Symfonia nr 5
 5. R. Strauss – Ein Heldenleben
Bilety 24