Przesłuchania

PRZESŁUCHANIE DO GRUPY

I skrzypce (tutti)

w Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie lub przesłanie nagrania audio – video z akompaniamentem (z udziałem pianisty), w jednym pliku koncert z kadencją, w drugim fragmenty orkiestrowe, bez montażu i obróbki dźwiękowej, z widoczną całą sylwetką grającego w terminie do:

26 listopada 2021 r.

osobiście (na pendrivie) w sekretariacie Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy ul. A. Szwalbego 6

lub na e-mail: sekretariat@filharmonia.bydgoszcz.pl (link do kanału YouTube lub do dysku Google albo poprzez WeTransfer).

Zgłoszenie powinno zawierać życiorys artystyczny i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji”.

Z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych można zapoznać się na stronie: www.filharmonia.bydgoszcz.pl/polityka-prywatnosci.

PROGRAM PRZESŁUCHAŃ

I Etap – preselekcje na podstawie nadesłanych nagrań

W. A. Mozart – I część koncertu z kadencją (do wyboru: III Koncert G-dur KV 216, IV Koncert D-dur KV 218, V Koncert A-dur KV 219)

Fragmenty orkiestrowe:
W. A. Mozart – Symfonia 39 Es-dur KV 543 (Finał)
R. Strauss – Don Juan op. 20

 

II Etap – przesłuchanie na żywo

W. A. Mozart – I część koncertu z kadencją (do wyboru: III Koncert G-dur KV 216, IV Koncert D-dur KV 218, V Koncert A-dur KV 219)

oraz fragmenty orkiestrowe:
W. A. Mozart – Symfonia 39 Es-dur KV 543 (Finał)
F. Mendelssohn-Bartholdy – Symfonia włoska (Finał)
F. Smetana – Uwertura do opery „Sprzedana narzeczona”
J. Brahms – III Symfonia F-dur op. 90 (cz. I)
P. Czajkowski – IV Symfonia f-moll op. 36 (cz. I)
R. Strauss – Don Juan op. 20

Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów po preselekcji nadesłanych nagrań.

Szczegóły harmonogramu przesłuchania, w tym dzień i godzina rozpoczęcia egzaminu zostaną podane po zamknięciu listy zgłoszeń.

Filharmonia nie zwraca kosztów podróży i nie zapewnia akompaniatorów.

FP zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny.

 

III Etap – przesłuchania na żywo

Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów.

Szczegóły harmonogramu przesłuchania, w tym program, dzień i godzina rozpoczęcia egzaminu zostaną podane po zamknięciu listy zgłoszeń.

Filharmonia nie zwraca kosztów podróży i nie zapewnia akompaniatorów.

FP zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny.

 

Materiały nutowe dostępne poniżej:

PRZESŁUCHANIE DO GRUPY

II skrzypce (tutti)

w Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie lub przesłanie nagrania audio – video z akompaniamentem (z udziałem pianisty), w jednym pliku koncert z kadencją, w drugim fragmenty orkiestrowe, bez montażu i obróbki dźwiękowej, z widoczną całą sylwetką grającego w terminie do:

26 listopada 2021 r.

osobiście (na pendrivie) w sekretariacie Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy ul. A. Szwalbego 6

lub na e-mail: sekretariat@filharmonia.bydgoszcz.pl (link do kanału YouTube lub do dysku Google albo poprzez WeTransfer).

Zgłoszenie powinno zawierać życiorys artystyczny i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji”.

Z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych można zapoznać się na stronie: www.filharmonia.bydgoszcz.pl/polityka-prywatnosci.

 

PROGRAM PRZESŁUCHAŃ

 

I Etap – preselekcje na podstawie nadesłanych nagrań

W. A. Mozart – I część koncertu z kadencją (do wyboru: III Koncert G-dur KV 216, IV Koncert D-dur KV 218, V Koncert A-dur KV 219)

oraz fragmenty orkiestrowe:

W. A. Mozart – Symfonia 39 Es – dur KV 543 (finał)
F. Mendelssohn-Bartholdy – Symfonia włoska, I część

 

II Etap – przesłuchanie na żywo

W. A. Mozart – I część koncertu z kadencją (do wyboru: III Koncert G-dur KV 216, IV Koncert D-dur KV 218, V Koncert A-dur KV 219)

oraz fragmenty orkiestrowe:

W. A. Mozart – Symfonia 39 Es – dur KV 543 (finał)
F. Mendelssohn-Bartholdy – Symfonia włoska, I część
J. Brahms – Koncert fortepianowy, III część
S. Prokofiev – Romeo i Julia “Śmierć Tybalta”
R. Strauss – “Życie bohatera” (od numeru 82 do 84 oraz od numeru 94 do końca strony)
B. Bartók – Koncert na orkiestrę

Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów po preselekcji nadesłanych nagrań.

Szczegóły harmonogramu przesłuchania, w tym dzień i godzina rozpoczęcia egzaminu zostaną podane po zamknięciu listy zgłoszeń.

Filharmonia nie zwraca kosztów podróży i nie zapewnia akompaniatorów.

FP zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny.

 

III Etap – przesłuchania na żywo

Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów.

Szczegóły harmonogramu przesłuchania, w tym program, dzień i godzina rozpoczęcia egzaminu zostaną podane po zamknięciu listy zgłoszeń.

Filharmonia nie zwraca kosztów podróży i nie zapewnia akompaniatorów.

FP zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny.

 

Materiały nutowe dostępne poniżej:

PRZESŁUCHANIE DO GRUPY

altówka (tutti)

w Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie lub przesłanie nagrania audio – video z akompaniamentem (z udziałem pianisty), w jednym pliku koncert z kadencją, w drugim fragmenty orkiestrowe, bez montażu i obróbki dźwiękowej, z widoczną całą sylwetką grającego w terminie do:

26 listopada 2021 r.

osobiście (na pendrivie) w sekretariacie Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy ul. A. Szwalbego 6

lub na e-mail: sekretariat@filharmonia.bydgoszcz.pl (link do kanału YouTube lub do dysku Google albo poprzez WeTransfer).

Zgłoszenie powinno zawierać życiorys artystyczny i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji”.

Z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych można zapoznać się na stronie: www.filharmonia.bydgoszcz.pl/polityka-prywatnosci.

 

PROGRAM PRZESŁUCHAŃ

 

I Etap – preselekcja na podstawie nadesłanych nagrań

C. Stamitz  –  Koncert D-dur  ( I cz. + kadencja) lub F. Hoffmeister – Koncert D-dur ( I cz. + kadencja)

oraz fragmenty orkiestrowe:

R. Strauss – Don Juan op. 20 (od początku do litery D)

B. Smetana – Uwertura do opery „Sprzedana narzeczona” (od początku do litery D, od litery E do litery F)

F. Mendelssohn-Bartholdy – „Sen Nocy Letniej”- Scherzo (od litery C do litery D, od 9 taktu w H do 3 taktu w J, od litery N do litery O)

 

II Etap – przesłuchania na żywo

Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów po preselekcji nadesłanych nagrań.

Szczegóły harmonogramu przesłuchania, w tym program, dzień i godzina rozpoczęcia egzaminu zostaną podane po zamknięciu listy zgłoszeń.

Filharmonia nie zwraca kosztów podróży i nie zapewnia akompaniatorów.

FP zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny.

 

III Etap – przesłuchania na żywo

Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów.

Szczegóły harmonogramu przesłuchania, w tym program, dzień i godzina rozpoczęcia egzaminu zostaną podane po zamknięciu listy zgłoszeń.

Filharmonia nie zwraca kosztów podróży i nie zapewnia akompaniatorów.

FP zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny.

 

Materiały nutowe dostępne poniżej:

PRZESŁUCHANIE DO GRUPY

wiolonczela (tutti)

w Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie lub przesłanie nagrania audio – video, w jednym pliku bez montażu i obróbki dźwiękowej, z widoczną całą sylwetką grającego w terminie do:

26 listopada 2021 r.

osobiście (na pendrivie) w sekretariacie Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy ul. A. Szwalbego 6

lub na e-mail: sekretariat@filharmonia.bydgoszcz.pl (link do kanału YouTube lub do dysku Google albo poprzez WeTransfer).

Zgłoszenie powinno zawierać życiorys artystyczny i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji”.

Z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych można zapoznać się na stronie www.filharmonia.bydgoszcz.pl.

 

PROGRAM PRZESŁUCHAŃ

I Etap – preselekcje na podstawie nadesłanych nagrań

J.S. Bach – Sarabanda i gigue z dowolnej suity
oraz fragmenty orkiestrowe:
R. Strauss – Don Juan op. 20
R. Strauss – Życie bohatera op. 40
F. Mendelssohn-Bartholdy – „Sen Nocy Letniej” (od litery N do O)

 

II Etap – przesłuchania na żywo

J. Haydn – Koncert wiolonczelowy C-dur lub D-dur (I cz. z kadencją)

Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie II etapu wybranych kandydatów po preselekcji nadesłanych nagrań.

Szczegóły harmonogramu przesłuchania, w tym dzień i godzina rozpoczęcia egzaminu zostaną podane po zamknięciu listy zgłoszeń.

Filharmonia nie zwraca kosztów podróży i nie zapewnia akompaniatorów.

Zastrzega sobie również prawo odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny.

 

III Etap – przesłuchania na żywo

Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie III etapu wybranych kandydatów.

Szczegóły harmonogramu przesłuchania, w tym program, dzień i godzina rozpoczęcia egzaminu zostaną podane po zamknięciu listy zgłoszeń.

Filharmonia nie zwraca kosztów podróży i nie zapewnia akompaniatorów.

Zastrzega sobie również prawo odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny.

 

Materiały nutowe dostępne poniżej:

Strauss – Don Juan op. 20

Strauss – Życie bohatera op. 40

Mendelssohn – Sen nocy letniej

 

 

 

PRZESŁUCHANIE DO GRUPY

kontrabas (tutti)

w Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie lub przesłanie nagrania audio – video z akompaniamentem (z udziałem pianisty), w jednym pliku koncert z kadencją, w drugim fragmenty orkiestrowe, bez montażu i obróbki dźwiękowej, z widoczną całą sylwetką grającego w terminie do:

26 listopada 2021 r.

osobiście (na pendrivie) w sekretariacie Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy ul. A. Szwalbego 6

lub na e-mail: sekretariat@filharmonia.bydgoszcz.pl (link do kanału YouTube lub do dysku Google albo poprzez WeTransfer).

Zgłoszenie powinno zawierać życiorys artystyczny i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji”.

Z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych można zapoznać się na stronie: www.filharmonia.bydgoszcz.pl/polityka-prywatnosci.

 

PROGRAM PRZESŁUCHAŃ

I Etap – preselekcje na podstawie nadesłanych nagrań

K. Ditters von Dittersdorf – Koncert E-dur (I cz. z kadencją)

oraz fragmenty orkiestrowe:

W.A. Mozart – Uwertura do opery “Wesele Figara”
R. Strauss – “Życie bohatera”
L. van Beethoven – V Symfonia – Trio (bez początku III części)

 

II Etap – przesłuchania na żywo

Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów po preselekcji nadesłanych nagrań.

Szczegóły harmonogramu przesłuchania, w tym program, dzień i godzina rozpoczęcia egzaminu zostaną podane po zamknięciu listy zgłoszeń.

Filharmonia nie zwraca kosztów podróży i nie zapewnia akompaniatorów.

FP zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny.

 

III Etap – przesłuchania na żywo

Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów.

Szczegóły harmonogramu przesłuchania, w tym program, dzień i godzina rozpoczęcia egzaminu zostaną podane po zamknięciu listy zgłoszeń.

Filharmonia nie zwraca kosztów podróży i nie zapewnia akompaniatorów.

FP zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny.

 

Materiały nutowe dostępne poniżej:

PRZESŁUCHANIE DO GRUPY

trąbka

w Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie lub przesłanie nagrania audio – video z akompaniamentem (z udziałem pianisty), w jednym pliku koncert z kadencją, w drugim fragmenty orkiestrowe, bez montażu i obróbki dźwiękowej, z widoczną całą sylwetką grającego w terminie do:

26 listopada 2021 r.

osobiście (na pendrivie) w sekretariacie Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy ul. A. Szwalbego 6

lub na e-mail: sekretariat@filharmonia.bydgoszcz.pl (link do kanału YouTube lub do dysku Google albo poprzez WeTransfer).

Zgłoszenie powinno zawierać życiorys artystyczny i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji”.

Z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych można zapoznać się na stronie: www.filharmonia.bydgoszcz.pl/polityka-prywatnosci.

 

PROGRAM PRZESŁUCHAŃ

 

I Etap – preselekcje na podstawie nadesłanych nagrań

J. Haydn – Koncert Es-dur na trąbkę (I cz. z kadencją Maurice Andrè). Obowiązkowo na trąbce B z wentylami pionowymi.

oraz fragmenty orkiestrowe:

I. Strawiński – Pietruszka
G. Mahler – Symfonia nr 5
O. Respighi – Pinie rzymskie

 

II Etap – przesłuchania na żywo

J. Haydn – Koncert Es-dur na trąbkę (I cz. z kadencją Maurice Andrè). Obowiązkowo na trąbce B z wentylami pionowymi.
I. Strawiński – Pietruszka
O. Respighi – Pinie rzymskie

Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów po preselekcji nadesłanych nagrań.

Szczegóły harmonogramu przesłuchania, w tym program, dzień i godzina rozpoczęcia egzaminu zostaną podane po zamknięciu listy zgłoszeń.

Filharmonia nie zwraca kosztów podróży i nie zapewnia akompaniatorów.

FP zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny.

 

III Etap – przesłuchania na żywo

G. Mahler – Symfonia nr 5
L. van Beethoven – IX Symfonia
M. Ravel – Koncert fortepianowy G-dur (od numeru 2 do 3, od 34 do końca)
I. Strawiński – Ognisty ptak (dwa takty przed numerem 2 do dwa takty po numerze 13)

Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów.

Szczegóły harmonogramu przesłuchania, w tym program, dzień i godzina rozpoczęcia egzaminu zostaną podane po zamknięciu listy zgłoszeń.

Filharmonia nie zwraca kosztów podróży i nie zapewnia akompaniatorów.

FP zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny.

 

Materiały nutowe dostępne poniżej:

Kup bilet