PRZESŁUCHANIE DO GRUPY
wiolonczela – tutti odbędzie się 23 października 2023 r. (poniedziałek) o godz. 10.00
w Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego przy ul. Szwalbego 6 w Bydgoszczy

___________________________________________________________________________

Osoby zainteresowane prosimy o składanie zgłoszeń do  16 października 2023 r.
w formie pisemnej: w sekretariacie Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy ul. A. Szwalbego 6
lub na mail: sekretariat@filharmonia.bydgoszcz.pl
Zgłoszenia muszą zawierać życiorys artystyczny i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji”.

Z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych można zapoznać się w kadrach Filharmonii Pomorskiej lub na stronie www.filharmonia.bydgoszcz.pl.

Filharmonia nie zwraca kosztów podróży i nie zapewnia akompaniatorów.

Zastrzega sobie również prawo odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny.

PROGRAM PRZESŁUCHAŃ

I ETAP:

 1. Haydn – Koncert wiolonczelowy C-dur lub D-dur (I cz. z kadencją),

II ETAP:

 1. Ludwig van Beethoven – VIII Symfonia cz. III
 2. Ludwig van Beethoven – IX Symfonia cz. IV (zaznaczony fragment),
 3. Johannes Brahms – III Symfonia cz. III  (zaznaczony fragment),
 4. Richard Strauss – Don Juan op. 20
 5. Richard Strauss – Życie bohatera op. 40
 6. Felix Mendelssohn-Bartholdy – Sen Nocy Letniej  (od litery N do O)

 

PRZESŁUCHANIE DO GRUPY
I Skrzypce tutti
odbędzie się 23 października 2023 r. (poniedziałek) o godz. 900
w Filharmonii Pomorskiej przy ul. Szwalbego 6 w Bydgoszczy w Bydgoszczy

___________________________________________________________________________

Osoby zainteresowane prosimy o składanie 16 października 2023 r. w formie pisemnej: w sekretariacie Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy ul. A. Szwalbego 6 lub na mail: sekretariat@filharmonia.bydgoszcz.pl
Zgłoszenia muszą zawierać życiorys artystyczny i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”

Z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych można zapoznać się w kadrach Filharmonii Pomorskiej lub na stronie www.filharmonia.bydgoszcz.pl

Filharmonia nie zwraca kosztów podróży i nie zapewnia akompaniatorów.

Zastrzega sobie również prawo odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny.

PROGRAM PRZESŁUCHAŃ

I ETAP

  1.  W.A. Mozart – I część koncertu z kadencją ( do wyboru: III Koncert G-dur KV 216, IV Koncert D-dur KV 218, V Koncert A-dur KV 219)

  1. W.A. Mozart – Symfonia 39 Es-Dur KV 543 (Finał)

  1. R. Strauss – Don Juan op. 20

II ETAP

  1. F. Mendelssohn-Bartholdy – Symfonia włoska (Finał)

  1. F. Smetana – Uwertura do opery “Sprzedana narzeczona”

  1. J. Brahms – III Symfonia F-dur op. 90 (cz. I)

  1. R. Schumann – Scherzo z II Symfonii op. 61

 

PRZESŁUCHANIE DO GRUPY
muzyk solista – waltornia I głos
odbędzie się 20 listopada 2023 r. (poniedziałek) o godz. 900
w Filharmonii Pomorskiej przy ul. Szwalbego 6 w Bydgoszczy w Bydgoszczy

___________________________________________________________________________

Osoby zainteresowane prosimy o składanie 13 listopada 2023 r. w formie pisemnej: w sekretariacie Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy ul. A. Szwalbego 6 lub na mail: sekretariat@filharmonia.bydgoszcz.pl
Zgłoszenia muszą zawierać życiorys artystyczny i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”

Z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych można zapoznać się w kadrach Filharmonii Pomorskiej lub na stronie www.filharmonia.bydgoszcz.pl

Filharmonia nie zwraca kosztów podróży i nie zapewnia akompaniatorów.

Zastrzega sobie również prawo odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny.

PROGRAM PRZESŁUCHAŃ

I ETAP:

 1. W.A. Mozart – Koncert nr 4 Es-dur ( KV 495) cz. I Allegro moderato (ekspozycja)
  lub
  W.A. Mozart  –  Koncert nr 2  Es-dur  (KV417)  cz. I  Allegro Maestoso (ekspozycja)
 2.  Czajkowski -Symfonia NR  5 , cz. II  Andante cantabile

II ETAP:

 1. A. Bruckner – Symfonia nr 4
 2. F. Mendelssohn-Bartholdy – Symfonia nr 3
 3. D. Szostakowicz – Symfonia nr 5
 4. R. Strauss – Poemat symfoniczny “Życie bohatera”

Regulamin przesłuchań

Bilety 24