Przesłuchania

PRZESŁUCHANIE DO GRUPY

Obój I głos solista

odbędą się

22 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 900

w Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy

___________________________________________________________________

Osoby zainteresowane prosimy o składanie do 17 czerwca 2022 r.

w formie pisemnej: w sekretariacie Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy ul. A. Szwalbego 6

lub na mail: sekretariat@filharmonia.bydgoszcz.pl

zgłoszenia wraz z życiorysem artystycznym  i oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.” 

Z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych można zapoznać się w kadrach Filharmonii Pomorskiej lub na stronie www.filharmonia.bydgoszcz.pl

Filharmonia nie zwraca kosztów podróży i nie zapewnia akompaniatorów.

Zastrzega sobie również prawo odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny.

 

PROGRAM PRZESŁUCHAŃ

A. Mozart – Koncert obojowy C-dur KV 314 (cz. I z kadencją)

Fragmenty orkiestrowe do pobrania:

1. J. Brahms – Koncert skrzypcowy D-dur, op. 77 II cz

2. L. van Beethoven – III Symfonia Es-dur Eroica op. 55 II cz. Marsz żałobny

3. G. Rossini – Uwertura do opery La Scala di Seta

PRZESŁUCHANIE DO GRUPY

Kontrabas tutti

odbędzie się

22 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 1100

w Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy

___________________________________________________________________

Osoby zainteresowane prosimy o składanie do

17 czerwca 2022 r.

w formie pisemnej: w sekretariacie Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy ul. A. Szwalbego 6

lub na mail: sekretariat@filharmonia.bydgoszcz.pl

zgłoszenia wraz z życiorysem artystycznym  i oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.” 

Z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych można zapoznać się w kadrach Filharmonii Pomorskiej lub na stronie www.filharmonia.bydgoszcz.pl

Filharmonia nie zwraca kosztów podróży i nie zapewnia akompaniatorów.

Zastrzega sobie również prawo odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny.

 

PROGRAM PRZESŁUCHAŃ

Ditters von Dittersdorf – Koncert D-dur I cz. z kadencją (H. Grubera)

Fragmenty orkiestrowe do pobrania:

1. W.A. Mozart – Uwertura do opery “Wesele Figara

2. L. van Beethoven – V Symfonia c-moll op. 67 cz. III

3. L. van Beethoven – IX Symfonia d-moll op. 125 cz. IV Recytatyw

4. B. Smetana – Uwertura do opery „Sprzedana narzeczona”

5. R. Strauss – Poemat symfoniczny „Życie bohatera” op. 40

6. H. Berlioz – Symfonia fantastyczna c- moll, op. 14 cz. IV

 

Bilety 24